Bioanalüütiku kutsete andmine


KUTSEANDMINE 2018 on planeeritud järgmiselt:

Kutseandmiseks palun esitada dokumendid 30. märtsiks 2018 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 6. aprllil)  ja 30. novembrks 2018 (hindamine toimub ja otsus tehakse teatavaks 14. detsembril). Dokumente võetakse vastu digitaliseeritult 3 nädalat enne dokumentide esitamise tähtaega meili aadressile marianne.noormets@itk.ee

Tähelepanu!
• Esmane kutse tase 6 on mõeldud ainult äsja kooli lõpetanutele (taotlus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile)
• Töötavad laborandid/bioanalüütikud saavad taotleda bioanalüütik tase 6.
• Spetsialisti kohustusi täitvad laborandid/bioanalüütikud saavad taotleda bioanalüütik tase 7. See ei ole kvalifikatsiooni aste, vaid teine kutse!!!
• Juhid saavad taotleda bioanalüütik tase 7, spetsialiseerumisega juhtimine (vt hindamisstandard, tase 7).

Nõutavad dokumendid:
Avaldus:
Enesehindamise ja koolituse anaüüsi vorm (vt hindamisstandard); lisaks vajalike dokumentide loetelu on esitatud   
kutseteandmise korras (vt allpool).

Hindamisstandardid: bioanalüütik 6; bioanalüütik 7.
Kutsesüsteemi tutvustus http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Kutsestandardid: Bioanalüütik 6 esmane kutse; Bioanalüütik tase 6; Bioanalüütik tase 7

Kutsete andmise kord (ei ole veel Kutsenõukogus kinnitatud, kuid suuri muudatusi tulemas ei ole)
Maksumus
Kutsekomisjon
Kutseandja kontakt